Urnes Verdensarvsenter: Stigen

Prosjekt: Museum, kontor, butikk, café (konkurranseforslag)

Beskrivelse: Vi etablerer en sti (eller en stige) i landskapet gjennom bygningsstrukturen, som forbinder og legger seg til og fremhever omgivelsene. Innerrommet fokuserer mot fjorden og inne/ute-rom er samlet under ett tak med lette skiller mellom de. Etablering av en rampe som følger bygget og tar deg ut i eplehagen. Dette gir åpne og fleksible rom som kan forandre seg med behov.

Samarbeid med: Christina Vaagland