Sykkelbod i Nordavind

Prosjekt: Sykkel- og redskapsbod

Beskrivelse: Sykkel- og redskapsbod i forbindelse med flermannsbolig og sameie, Damsgård i Bergen. Boden står utsatt til for vind og regn fra nord og skal huse beboerenes sykler og felles utstyr/verktøy som brukes jevnlig gjennom året. Boden er tenkt som enkel å sette opp for selvbyggerne og utformet med tanke på å enkelt får sykler inn samt på tilgang til verktøy når det trengs. Vi har bedt om at terrassen beplantes slik at bevegelsene inn mot boden blir mer naturlig.