Øvre Stadionveien 58

Prosjekt: Ombygging av leilighet

Beskrivelse: Ombyggingen innebefatter konkret å endre eksisterende bæring i deler av bygget som tilrettelegger for en mer åpen planløsning som bedrer bruksfunksjonalitet samtidig som det muliggjør rominndelinger med lettvegger. Dette gir større fleksibilitet for nåværende og evt. fremtidige beboere med tanke på både livsløp og bomønster.

Endringene i planløsningen innebærer at bad og kjøkken flyttes hvor eksisterende soverom blir noe mindre og det etableres et ekstra soverom på badets nåværende plassering. Soverommene vil ha en lettvegg mellom som enkelt kan tas ned for å muliggjøre et større rom om ønskelig. Endringene krever mindre fasadeendringer ved at vinduer flyttes og muliggjør den nye planløsningen med tanke på romstørrelser og flyt, det gir mer lys inn i leiligheten og skaper utsikt mot innseilingen i tillegg til at det reduserer sjenanse ovenfor naboeiendommer.