Mulighetsstudie og omregulering Tana

Prosjekt: Mulighetsstudie, omregulering, detaljprosjektering av hytteutleie

Beskrivelse: Mulighetsstudie og omreguleringsplaner for hyttefelt/hytteutleie i Tana kommune med servicebygg og tilhørende fasiliteter. Arbeidet utføres i områder som krever ømfintlighet og omtanke i forhold til natur og omgivelser. Området grenser til Norges nest lengste elv, Tanaelva og har Finland som nær nabo. Elva er varig verna og nasjonalt laksevassdrag samt naturreservat med et av de største elvadeltaene i Europa. Internasjonalt viktig laksevassdrag som er relativt urørt av mennesker. Tanken er å utarbeide en plan for et hyttefelt med drift av utleiehytter på helårsbasis og tilhørende fasiliteter for å videreutvikle lokal turisme i Norge, internasjonalt samt å opprette arbeidsplasser og bidra til områdets utvikling på sikt. Vårt forslag er under utarbeidelse og bildet er ikke å regne som representativt.