Enebolig Ølen

Prosjekt: Tilbygg og ombygging av enebolig, konsultasjon og videreutvikling av design

Beskrivelse: Klient har egne tegninger og ønsker for boligen, men så at vi gikk over og evt. videreutviklet/endret litt. Plan tar utgangspunkt i eksisterende forslag, men med mindre endringer. Vi ønsket å åpne huset mer, skape en bedre flyt, samt binde inne/ute-relasjonen tettere sammen som på denne måten utnytter boligens potensiale bedre og tar bedre høyde for klimatiske forhold som vær og vind. Ved å gjøre mindre endringer i planløsning som retter seg etter eksisterende bygningsmasse og åpninger gis det mer lysinnslipp og rommene forlenger seg ut i landskapet. En vil med endret plan, fasade og uteområder oppleve en større frihet i bevegelse og bruk som virker frigjørende for menneskets bevegelse i rommet. Slik gis bygget luft og en følelse av å være stort med intime øyeblikk hvor en kan falle til ro.